O administratorze danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPHU Honorata Jurga
Siedziba: ul. Święciechowska 63, 64-100 Leszno
NIP:6972379355.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby otrzymywać informacje marketingowe i handlowe. Zostałem (-łam) poinformowany (-na), że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) do czasu jej odwołania, czego można dokonać w dowolnym momencie.
Aby złożyć żądanie usunięcia zgody na przetwarzanie, należy wysłać maila na adres pracownia@jurgadesign.com

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych